Kampaania

Kampaania

Mis kampaania?

Nordic Green Houses korraldab erihindadega kivimajade ehituskampaania.

Kivimaja?

… on maja mille kandekonstruktsioonid (vundamendid ja seinad) on ehitatud mõnest kivimaterjalist (nt ehitusplokid, betoon, vms).

Hind alates 950 eur/m2  – kas tõesti!?

… nii ongi.

Meil on mõned erilise hoolega läbi mõeldud majaprojektid, mille projekteerimisel on silmas peetud ennekõike seda, et nende majade energiasäästlik ehitamine oleks võimalik väga hinnaoptimaalselt.

Aga … palun ärge oodake, et sellise hinnaga oleks võimalik ehitada kõiki maju! Kui teil on olemas projekt või eskiis, siis teeme teile pakkumise, mis vastab teie projektile.

Näidismaja 155 m2

Joonised

Eelarve tabel
nimetus eur
Pinnase ja kaevetööd 1 990
Hoone aluspõhja ehitus (killustikalused) 1 700
Taldmikud 2 200
Vundamendid 3 800
Hüdroisolatsioon (vundamendi) 800
Tagasitäited 2 900
Betoonpõrandad 3 500
Kandvad välisseinad (soojustatud) 18 000
Vahelaed 9 000
Kips-karkass siseseinad 7 500
Lagede katmine plaadiga 2 800
Katused 18 000
Rõdud, terassid, välistrepp, jne 3 900
Fassaadid 9 700
Aknad-uksed (välis) 9 900
Seinte ja lagede viimistlus 9 000
Põrandakatted 4 900
Keraamplaat ja hüdroisolatsioon 4 200
Siseuksed 1 800
Sisetrepp 3 800
SAN seadmed (trapid, segistid, dushid, jne) 2 900
Tehnosüsteemide ehitus 25 000
Maksumused koos KM’ga 147 290
Hoone maht (m2) 155
Maksumus 1m2 kohta 950
Mis on hinna sees ja mis ei ole?
Nimetus “Võtmed kätte” pakett Selgitused
Arhitektuursed joonised jah
Konstruktiivsed joonised jah
Tehnosüsteemide joonised jah
Energiaarvutused jah
Ehitusluba ei
Lõhkamistööd ei
Pinnase ja kaevetööd jah
Hoone aluspõhja ehitus jah
Taldmikud jah monoliitbetoon lint
Vundamendid jah lintvundament (madalvundament)
Täited jah täited hoone seest ja väljast
Välisseinad jah BAUROC
Vahelaed jah puitvahelaed
Plokkseinad jah kandvad siseseinad
Kipsitööd jah seinad, laed
Katused jah müürlatid, fermid, aurutõke, distantsliist, roov, katusekatted, katuse lisatarvikud, räästakastid, vihmavee süsteemid, katuse soojustus
Hoonevälised ehitise osad jah trepid, rõdud, terrassid, tugimüürid, varjualused
Fassaadid jah krohvifassaad kombineeritud puitlaudisega
Avatäited jah välisseintes plastaknad ja puituksed
Seinad-laed jah plokkseinte krohvimine, pahteldamine,värvimine. Kipsseinte ja lagede pahteldamine ja värvimine (värv valge). Akna palede viimistlemine
Põrandakatted jah puitparkett 14mm, ääreliistud
Keraamiline plaat jah märgade ruumide põrandate ja seinte hüdroisolatsiooni, keraamilised plaadid (plaatide suurused põrandal 10×10, seintel 20×40)
Siseuksed jah siseuksed (valged siledad), ukse piirdeliistud
Sisetrepp jah sisetrepp (avatud puittrepp, puitastmed, puitpiirded)
Korsten ei
Kamin ei
Köögimööbel ei
Köögitehnika ei
Vannitoa mööbel ei
SAN-seadmed jah Gustavsberg
Elektritööd jah kõik hoone sisesed elektri ja nõrkvoolutööd alates liitumiskilbist
Valgustid ei
Ventilatsioon jah terviklik ventilatsioonisüsteem, soojusvahetiga sundventilatsioon
Küttesüsteem jah õhk-vesi soojuspump, põrandaküte
Vesi ja kanalisatsioon (siseosa) jah hoonesisesed veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteem
Vesi ja kanalisatsioon (välisosa) ei

Passiivmaja?

… on meie jaoks Eesti keelne üldmõiste, mis Eestis tähistab energiasäästlikku maja.

Meie ehitame vaid arukalt energiasäästlikke maju! Küsige ja me selgitame, mis see on.

Mis on arukas?

Helistage ja arutame, mis on teie jaoks arukas!

Ehitusfirma Nordic Green Houses Kivimajad

Tallinn:

tel 5011324

tallinn@kivimajad.ee

Tartu:

tel 5011324

tartu@kivimajad.ee

Üldine teave hindadest ja hinda mõjutavatest teguritest, kuidas küsida hinnapakkumist

Igühel, kes plaanib ehitada oma kodumaja on vaja teada, milliste rahaliste vahenditega on võimalik maja valmis ehitada. Ehitusfirmalt küsitakse maja hinda mõnikord veel enne kui on välja valitud maja projektlahendus.

 1. Hinnainfost kõige üldisemalt

Selleks, et saaksime rääkida maja hinnast on vaja teada vähemalt järgnevat infot:

 • kui suur on maja ehk mitu m2 on majas pinda
 • mitu korrust on majal
 • kui energiasäästlik peab olema maja: (a) vastama energiatõhususe hetkel kehtivatele miinimumnõuetele (b) olema maksimaalset energiatõhus aga hinnaoptimaalne (c) olema maksimaalselt energiatõhus ka 5-6 aasta perspektiivis
 • mis materjalist on maja seinad, vahelaed, katus
 • kuidas on plaanis maja kütta
 • millise hinnaklassiga viimistlus on plaanis valida: (a) võimalikult soodsaim (b) keskmine (c) erilahendus

Kui meil on olemas mingi selgus ülaltoodud küsimustes, siis saame välja pakkuda oma kogemustele tugineva arvamuse ehitusmaksumuse kohta. Väljendame oma arvamust hinnavahemikuna.

 1. Kui on olemas arhitektuurne projekt …

… siis saame teha hinnakalkulatsioonid ja teha pisut täpsema hinnapakkumise, kuna joonistelt saame info, mille alusel saame välja arvestada ehitusmahud ja näeme ka seda, kui keerukas on hoone arhitektuur.

 1. Kui on olemas konstruktiivne põhiprojekt või tööprojekt …

… siis saame teha kõige korrektsema siduva hinnapakkumise. Tellijana oleks Teil otstarbekas lasta oma projekteerijal välja arvestada ehitusmahud, lisada ehitushankele mahutabel – see tagab kõige suurema tõenäosusega selle, et erinevatelt ehitusfirmadelt võetavad ehituspakkumised on võrreldavad.

Kivimaja hind vs puitmaja hind

Üldjuhul on kivimaja alati mõnevõrra suurema ehitusmaksumusega, kui puitmaja. Eesti tingimustes on aga kivimajal ka veidi suurem väärtus järelturul – ehk kivimajad maksavad ka tulevikus veidi rohkem, kui puitmajad.

Need väited ei ole aga absoluutsed – kindlasti leidub hulgaliselt ka vastupidiseid näiteid.

Milline kivimaja materjal valida – mis on soodsam?

Igal materjalil on oma õige kasutuskoht. Ei saa mitte mingil juhul öelda, et üks materjal on jumalast ja teine saatanast. Igal materjalil on oma head ja vead.

Küll aga kehtib põhimõte, et need materjalid, millel on materjali enda hind soodsam on üldjuhul, kas suurema paigalduskuluga või käib soodsaima hinnaga materjali valikuga kaasas mõne hilisema ehitusetapi lisatöö või lisamaterjali kasutamise vajadus. Ja vastupidi: meed materjalid, mille enda maksumus on suhteliselt suurem on üldjuhul soodsama paigaldusmaksumusega või lihtsustavad oluliselt mõnd hilisemat ehitusetappi.

Olenemata sellest, mis kivimaterjali valite – maja võtmed kätte hind on alati suhteliselt ühes suurusjärgus. Kandekonstruktsioonide materjalivaliku mõju võtmed kätte hinnale on 2-4%.

See, mis on soodsam just Teie majale sõltub Teie endi ootustest ja sellest, mida just Teie väärtustate. Mõnikord on selleks ehitamise kiirus, mõnikord ehitamise lihtsus (ise ehitamise võimalus), mõnikord soovite Te ehitada odavat seina aga mitte soodsa hinnaga maja – mõelge mida te tegelikult tahate!?

Ühekordse hoone hind vs kahe- või mitmekordse maja hind

Ühekordse hoone põrandapinna m2 ehitusmaksumus on üldjuhul alati suurem, kui kahe- või mitmekordse hoone puhul. Peamiselt on selle põhjuseks asjaolu, et vundament ja katus ühekordse ja mitmekordse ehitise puhul on enamvähem sama ehitusmaksumusega aga ühel juhul on sellesama katuse alla ühe korruse põrandapind aga teisel juhul kahe või enama korruse põranapind.

Arhitektuuri mõju hinnale

Kõige lihtsam on mõista arhitektuurse kuju mõju geomeetrilise näite põhjal. Kui te soovite ehitada maja, milles on 100 m2 põrandapinda, siis:

Näite 1 puhul on maja seinte pikkuseks 10 m ja 10 m ehk pindala on 100 m2. Sellise maja alla ehitatava vundamendi pikkus on 40 jm.

Näite 2 puhul on maja seinte pikkused aga 2 m ja 50 m pindala jällegi 100 m2. Sellise maja alla ehitatakse vundamendi pikkus on aga 104 jm.

On ilmne, et nende majade võtmed kätte ehitusmaksumus ei saa olla ühesugune.

Tehnosüsteemide valiku mõju maja hinnale

Hoone põhilisteks tehnosüsteemideks on:

 • küttesüsteem
 • ventilatsioonisüsteem
 • veevarustusüsteem
 • kanalisatsioonisüsteem
 • elektri- ja nõrkvoolusüsteem

Kõiki tehnosüsteeme on võimalik ühel ja samal majal välja ehitada väga erinevate lahendustega.

Küttesüsteem. Kõige väiksema investeeringuga on võimalik rajada elektriküttega küttesüsteem – sellise süsteemi ehitamise investeering on suhteliselt väike. Küll aga ei ole elektriga kütmine just kõige odavam lõbu. Küttesüsteemi rajamisel tuleb seega kalkuleerida, nii küttesüsteemi väljaehitamise investeeringu suurust kui ka järgneva kasutamisega seotud energiatarbimise maksumust ja leida optimaalseim lahendus.

Oleme läbi teinud arvestuse väga erinevate küttesüsteemide väljaehitamise ja 15 aastase küttekulu arvutused. Oleme seisukohal, et eramajades on kuluefektiivsed maakütte-, pelletkütte- ja õhk-vesi soojuspumba lahendused.

Ventilatsioonisüsteem. Kõige väiksemate ehituskuludega on jätta ventilatsioonisüsteem üldse välja ehitamata. Värske õhu saamiseks ja heitõhu väljaviimiseks on teoreetiliselt võimalik avada aknad – see ei tundu aga tänapäevastel majadel kuigi optimaalne, kui akende avamisega lasta välja ka kogu toasoe. Teise variandina on võimalik ventilatsioonisüsteem välja ehitada õhutuspilude ja/või värskeõhuklappide süsteemina – aga ka see variant tähendab sisuliselt auke seinas, kust sisse ja väljaliikuvad õhuvoolud (õhuhulgad) ei ole eriti kontrollitavad. Kõige suurema ehitusmaksumusega on aga tänapäevased soojusvahetitega ventilatsioonisüsteemid, mis korjavad kokku väljapuhutavas õhus oleva soojuse ja eelsoojendavad sissetõmmatavat õhku – tulemuseks on kontrollitud õhuvahetus ja kõige väiksemad energiakaod läbi ventilatsioonisüsteemi.

Viimistlusmaterjalide valiku mõju maja hinnale

Öeldakse, et maitsed on erinevad ja see väljendub kõige enam eramajade sise- ja välisviimistluse juures. Meie jagame viimistluskahendused sõltuvalt nende maksumusest järgnevalt: (a) võimalikult soodsaim (b) keskmine (c) erilahendus

Üldjuhul on aga iga maja juures need kolm varianti omavahel segunenud nt mõningatel juhtudel tehakse seinte ja lagede viimistlus nii lihtne kui vähegi võimalik ja nt vee- ja saunalembesed inimesed kulutavad oma SAN ruumide ja sauna sisustamiskeks kõige kallimaid keraamilisi plaate või sauna puitlahendusi.

Arvestada tuleb aga asjaoluga, et viimistluseks on võimalik osta parkett, mille maksumus on 4-5 eur/m2 aga samas on võimalik osta ka parkett, mille maksumus on 400-500 eur/m2.

Meeles tuleb pidada ka asjaolu, et erinevate materjalide paigaldusmaksumus on ka erinev, näiteks keraamilise plaadi mosaiik plaadi lahenduste paigalduse maksumus võib olla enam kui 2 korda (ehk 200%) kallim, kui mõne lihtsama suurema (nt 20×40) keraamilise plaadi paigaldusmaksumusest. Sama lugu erinevate põranda parkettidega.

Teil on oma projekt ja soovite küsida ehitushinda – millega võiksite arvestada!?

Kui teil on olemas arhitektuurne eelprojekt (see mille alusel Eestis väljastatakse ehitusluba), siis on teil võimalus küsida ehitajatelt hinnapakkumist aga me ei soovita seda veel teha kuna arhitektuurses projektis ei ole üldjuhul piisavalt infot hoone konstruktsioonide kohta. Arhitektuurse eelprojekti alusel hinnapakkumist küsides tekib olukord, kus ehitajad (selleks, et pälvida Teie ehk kliendi tähelepanu) püüavad teha nii konkurentsivõimelise (ehk madala hinnaga ehituspakkumise) kui vähegi võimalik. Üldjuhul need madala hinnaga pakkumised pälvivadki Teie tähelepanu. Kui aga asutakse ehitama, siis hakkavad tööde käigus selguma kurvad ja kummalised tõsiasjad, ehk algse hinnaga ei saagi ehitada, kuna siin või seal on vaja kasutada hoopis jämedamat tala või posti. Tekibki olukord, kus Te justkui olete sunnitud maksma rohkem, kui planeerisite kuna tõepoolest võib olla vaja teha midagi lisaks sellele, mis esialgsest arhitektuursest eelprojektist välja paistab.

Arukam oleks enne ehitushanget tellida ka konstruktiivne põhiprojekt kuna konstruktiivse põhiprojekti järgi tehtav ehitushange annab suurema tõenäosusega tulemuseks erinevatelt ehitusfirmadelt võrreldavad hinnapakkumised.

Kui konstruktiivse põhiprojekti tellimisele juurde lisada soovitus enne hanke välja kuulutamist leida omanikujärelevalve teostaja, kelle näpunäidete järgi ehitushanget korraldada ja ehitajat valida – siis võib loota palju efektiivsemale hankeprotsessile ja kõiki osapooli rõõmustava lõpptulemuse ehk kauni, kauakestva ning energiasäästliku kodumaja valmimisele!